Veilig Verkeer Nederland
2-2-2009

De Jeugd verkeersKrant is een uitgave van Veilig Verkeer Nederland voor de groepen 7 en 8 van het basisonderwijs. Per schooljaar worden er 8 themanummers gemaakt. Voor de groepen 5 en 6 is er de uitgave 'Op Voeten en Fietsen'. Ook deze uitgave bestaat uit 8 themanummers per schooljaar. Projectil schrijft in opdracht van Educatieve Dienstverlening Henriëtte Willink.

www.veiligverkeernederland.nl


Terug naar projectenoverzicht